POLPLAST Strona główna tel./fax 22 751 10 46 info@polplast.com.pl


Plomby, nalepki gwarancyjne, hologramy i identyfikatory


Plomby, nalepki gwarancyjne, hologramy i identyfikatory


RU

Nasze zabezpieczenia chronią pomieszczenia, urządzenia elektroniczne i przesyłki przed ingerencją osób nieuprawnionych. Na stronie prezentujemy nalepki dla wojska, zakładów karnych, policji, straży miejskiej, placówek wychowawczych, prokuratur, sądów ...

Plomby do zabezpieczania urządzeń zawierających dane niejawne:

Plomby do zabezpieczania urządzeń elektronicznych w zakładach karnych:

Nalepki, etykiety i tabliczki znamionowe niezbędne po wejściu Polski do Unii Europejskiej:

Identyfikatory, przepustki i hologramy zabezpieczające:

Cenniki:

RU